chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật


1. Mục đích

Chungcugoldenlandnguyentrai luôn cố gắng để thông tin đăng trên trang Chungcugoldenlandnguyentrai là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Chungcugoldenlandnguyentrai mong muốn thành viên cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin cá nhân.

Các thông tin mà Chungcugoldenlandnguyentrai có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, email, số điện thoại liên hệ các thông tin cần thiết khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Phạm vi sử dụng thông tin

–  Cung cấp dịch vụ trên Chungcugoldenlandnguyentrai;

–  Gửi thông tin về dịch vụ mới trên Chungcugoldenlandnguyentrai;

–  Ngăn ngừa hành động vi phạm pháp luật.

Nếu không có sự đồng thuận, Chungcugoldenlandnguyentrai sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bên thứ ba để quảng cáo.

3. Lưu trữ

Thành viên có thể yêu cầu Chungcugoldenlandnguyentrai xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên của Chungcugoldenlandnguyentrai

4. Phương pháp tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Khi đăng nhập vào trang web, thành viên có thể sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trên trang web theo đúng chức năng, quyền hạn lựa chọn và được phân quyền.

5.  Cam kết bảo mật:

 – Chungcugoldenlandnguyentrai cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp cho Chungcugoldenlandnguyentrai trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Chungcugoldenlandnguyentrai

 – Nói KHÔNG với việc bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự đồng thuận ngoại trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc pháp luật có quy định khác. 

 – Nếu máy chủ bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu, Chungcugoldenlandnguyentrai sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên trong thời gian sớm nhất

 – Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên Chungcugoldenlandnguyentrai là không chính xác, Chungcugoldenlandnguyentrai sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên Chungcugoldenlandnguyentrai.